Een heroriëntatie van je leven naar benedictijns model

 

Waarom een heroriëntatie en waarom naar benedictijns model?

Vrij worden

Het is 2018 en een halve eeuw geleden sinds de grote bevrijdingsgolf op gang kwam. De wereld is drastisch veranderd en de aarde dramatisch. Toen was het bestaande overzichtelijk ingedeeld in hokjes, verzuild en begrensd. Vijftig jaar na dato zijn de grenzen geslecht, is onze vrijheid bijna onbeperkt en doet ieder wat goed is in eigen ogen. De hokjesgeest was misschien verstikkend maar de huidige grenzeloosheid is beangstigend want daar loert de chaos….

Vrij zijn?

Het is 2018 en wat heeft die hand vol decennia ons gebracht? Enorme welvaart, dat zeker, maar vaak ten koste van de humaniteit, van menselijk en ook dierlijk welzijn. Vooruitgang, ja wel, maar op conto van een toenemende tweedeling. Ongekende luxe maar met dramatische gevolgen voor onze aarde. Enorme mobiliteit daarmee de gezonde traagheid van het bestaan vernielend. Een ongezonde eenzijdige focus op de buitenkant waardoor de binnenkant een kwijnend bestaan lijdt, enz.

Het is 2018 en wie kan kijken, moet toch wel zien dat die hele vrijheid maar schijn is. De media bepalen ons sociale speelveld, de geldwolven onze financiële ruimte en de grootgrutters ons eet- en drinkpatroon terwijl de Techniek langzamerhand ons hele leven beheerst!

Vrij blijven!

Het is 2018 en de vraag doet zich voor: hoe blijf ik onder deze omstandigheden een vrij mens?

Het benedictijns model biedt hier mogelijk een oplossing. De benedictijnse leefwijze omvat het hele leven en zo de gehele mens: lichaam, ziel en geest. De leefwijze kun je samenvatten in deze zin: gezond eten en voldoende bewegen elke dag voor alle drie

 Op weg >>>