Aandacht

Age quod agis

‘Doe wat je doet’, en doe dat met hart, hoofd en handen ofwel met alles wat je hebt en bent dus met aandacht.

Deze tweede grondlijn van de leidraad heeft te maken met keuzes maken en er voor gaan. Je kunt je niet onttrekken aan het maken van keuzes, het behoort tot de verantwoordelijkheid van je bestaan. Maar…… het is wel van belang hoe ze tot stand komen. Neem je ze willekeurig bijvoorbeeld op basis van je gevoel of wat je vrienden ervan vinden of van wat in de mode is of ligt er een innerlijke houding aan ten grondslag.

Maak in vrijheid keuzes die leiden naar bevrijding en niet tot slavernij.

Eenmaal een keuze gemaakt dan is elke vrijblijvendheid uit den boze! Neem jezelf serieus: blijf erbij en werk eraan.