Ander soort boeken…

Ik werd ouderling en dacht: wat weet ik eigenlijk van mijn geloof en waar sta ik voor. Ik ontmoette andere mensen buiten de besloten familie- en vriendenkring om. De gespreksonderwerpen veranderden. Er ging een nieuwe wereld voor mij open. Des te meer ik las-leerde des te meer vragen er ontstonden. Desondanks ervoer ik ook een soort zekerheid …vertrouwen… Ik was vooral geboeid door boeken van Hall lindsey en New Age schrijvers. Al zoekende kwam ds. Hans Steenhuis op ons levenspad. Hij wees ons de weg in boekenland. Welke boeken lees je om dichter bij de Bron te komen. Wij hebben geluisterd en gelezen wat Hans ons aanraadde.
Die lees- en leerweg is de moeite waard en ik ga ‘m van harte! Er is een lijst van boeken die je zeker moet lezen. Er is een koffertje -’t houdt- met parels aan teksten. Dit ‘lernen’ heeft mijn leven veranderd. Deze weg is niet gemakkelijk. Het is een reis, je gaat alleen op weg. Maar je ontdekt dat je niet meer echt eenzaam bent. Je ontmoet reisgenoten en de Ander!

Terug