Logboek van het leerhuis

’t houdt

Zo’n kleine 20 jaar nu is er op de Vinkenbos elke woensdag avondgebed en leerhuis. De rode draad van het leerhuis is de inhoud van het houten kistje dat de naam draagt: ’t houdt. Hierin zijn in de loop van de jaren vele parels verzameld voor leeswerk, studie, gebed en gesprek. Elk jaar komt elke parel weer te voorschijn en steeds ontdekken we er weer nieuwe schoonheid aan.

Studie

Naast de parels maken we studie van de bijbel, boeken (bijv. bijbels ABC>Miskotte, de Islam aan de deur>Kohlbrugge), artikelen (bijv. is van mystici iets te leren>Benner), en bespreken we vragen (bijv. is de bijbel waar of waarheid, en wat is het verschil?) die leven bij leden van onze gemeenschap. 

Dabar

Het is een mooi avontuur maar het is ook moeilijk. We hebben namelijk afgesproken het gehoorde ook te doen want dat is dabar (weliswaar met vallen en opstaan, vallen en opstaan, vallen en weer opstaan, maar toch…..). Al doende komt de ervaring en van die ervaringen willen we je elke week in dit logboek iets vertellen. Het zijn dus ónze ervaringen en geen universele waarheden, ook hebben ze geen algemene geldigheid, ’t zijn een soort van stapstenen die wat vertellen over de plekken waar we langs gekomen zijn.