Bemin

De grote vraag

Mijn goede vriend, monnik, kunstenaar en geestelijk helper, Henri Boelaars heeft me jaren in spanning gehouden. Toen ik hem voor het eerst in 1993 op de Slangenburg ontmoette, eindigde hij ons gesprek met de vraag: ‘Wat is het doel van het christelijk leven’?

Tweemaal per jaar kwamen Hans en ik terug op de abdij en steeds keek hij benieuwd naar me of ik het antwoord al gevonden had. Er verstreken jaren maar Henri gaf geen krimp, hij wilde me aanmoedigen het zelf te ontdekken. Door gesprekken, studie en gebed naderde ik het antwoord zonder dat ik er zelf erg in had. 

 

Het verrassende antwoord

Uiteindelijk vond ik het antwoord bij vader Seraphim van Sarov. Deze ‘staretz’ koos aan het eind van zijn leven een woordvoerder: Motovilov, die hij uitgebreid onderrichtte. In de loop van het onderricht stelde Seraphim aan Motovilov dezelfde vraag: ‘Wat is het doel van het christelijk leven’? Toen Motovilov het antwoord schuldig bleef, zei de staretz: ‘het doel van het christelijk leven bestaat in het verwerven van de heilige Geest’. Dat antwoord verschilde duidelijk van wat hem tot dan toe was voorgehouden.

Toen ik met dit antwoord bij Henri terug kwam, glimlachte hij. “Ik hoor dat je de oude bronnen hebt aangeboord maar omdat veel mensen met dit antwoord geen raad weten, zou ik het zo zeggen: het doel van het christelijk leven is –de liefde leren– wat overigens hetzelfde is. Maar ik weet ook dat veel mensen hier vreemd van op zullen kijken. Ze redeneren dan dat de mens uit zichzelf wel in staat is God en de naaste lief te hebben. Ze maken daarin een kapitale fout en verwisselen zo aarde en hemel, mens en God. Een en ander eindigt op de pijnbank van het egocentrisme.”

Oef….. Die kwam hard aan.

Vijf-en-twintig jaar na dato komt er enig inzicht… Lees verder>>