Lees

 

Tolle, lege…

 

‘Tolle, lege…tolle, lege (neem en lees) hoorde Augustinus een kind zingen. Hij deed het en zijn leven veranderde. 

Zoals voedsel nodig is om je lichaam in stand te houden en allerlei processen goed te laten verlopen, zo is studie (lectio continua ofwel doorgaande lezing) nodig om je binnenkant te voeden. Deze processen hebben te maken met je relatie tot God en medemens.
De hierdoor op gang gebrachte (om)vorming van je binnenwereld is de basis voor een humane samenleving:

  • Een bestaan dat weet heeft van humus en zich daarom niet onttrekt aan het behoeden en bewaren van de aarde.
  • Een houding die gekenmerkt wordt door ruimte voor de medemens in luisterbereidheid en dienstbaarheid.
  • Een leven dat beseft dat alleen leven in relatie met het Leven, leven is.

Trouwens dat ‘tolle, lege’ van Augustinus betreft in eerste instantie niet zomaar naar eigen keuze wat lezen maar het lezen van het grote Boek. Om met Miskotte te spreken: ‘het Woord gaat voorop’.