Orde

Dura lex, sed lex

Het grote Boek begint met het verhaal van orde scheppen in chaos en vormeloosheid. Voordat de Ene begint met de inrichting van de planeet aarde gaat Hij de wildernis te lijf en scheidt licht van donker, hemel van aarde en water van land. Pas dan ontstaat er ruimte voor leven, groei en bloei.

Ook jij en ik moeten de wildernis in ons leven te lijf en grenzen trekken want waar grenzen worden getrokken, wordt ruimte geschapen. Buiten de grenzen is er chaos, daarbinnen is er vrijheid. Grenzen zijn als een beschermende muur waarbinnen je veilig bent.

Ok√©, het is misschien in het begin moeilijk maar na verloop van tijd ga je ervaren dat niet meer de omstandigheden en mensen om je heen je leven bepalen. Binnen de door jou getrokken grenzen geef je de omstandigheden een plaats. Het zal wennen zijn voor jezelf en voor jouw omgeving maar ‘Dura lex, sed lex’.