Orden je handelen

Heb je je wel eens afgevraagd hoe het komt dat je de dingen doet zoals je ze doet?

Zullen we eens kijken waar dat vandaan komt en of we wellicht iets kunnen verbeteren.

Veel is onbewust en maakt deel uit van aanleg, karakter, komaf en milieu; je bent niet autonoom, je bent een schakel in een keten met haar gebruiken, taal enz. Er is ook een deel aangeleerd vanaf je jongste jaren; je maakt dus deel uit van een gemeenschap met bijbehorende verantwoordelijkheid. Het resterende deel is bewust gedrag, en dat is zeker niet het grootste deel.

Je zou het misschien niet zeggen maar een groot deel van je handelen is ritueel. Je denkt misschien dat rituelen alleen tot het domein van de kerk behoren, maar niets is minder waar.

Bijna heel je doen en laten is een opeenvolging van handelingen volgens een bepaald patroon. Je kunt bijna zeggen dat het deel uitmaakt van je identiteit. Men herkent je deels aan je vaste gewoontes. Voor jou is dat erg belangrijk omdat het je vertrouwen geeft en omdat het een bindmiddel is binnen de gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Daarnaast heeft het een nadrukkelijke invloed op je psyche (je zou gek worden als je over alles moest nadenken alsof het de eerste keer was).

En nu de praktijk…>>