Romano Guardini

Boekenman

Aankomende 4 september (2018) is het 4 jaar geleden dat ds. Hans Steenhuis is overleden. Hans was tijdens zijn leven een boekenman. Talloze heeft hij er gekocht en na lezing in zijn kast(en) gezet of weer weggedaan omdat ze niet (meer) ter zake waren.

Vinkenbos

Nadat wij samen de Vinkenbos waren begonnen, is het beste van zijn verzameling naar hier verhuisd. Zo konden mensen die hier te gast waren, putten uit een geweldig wijde bron van voedselrijke boeken. Je hoefde maar te vragen en Hans wees een boek dat paste bij jouw levenssituatie. Op de Vinkenbos staat veel, op zijn studeerkamer nog veel meer.

Opruimen

Nu, na 4 jaar, heeft zijn vrouw gevraagd om de boeken uit te zoeken en zo veel mogelijk mee te nemen. De eerste 3 kisten zijn opgehaald en uitgezocht. Dat uitzoeken ging als volgt: er werden steeds zo’n 30 boeken uit een kist genomen. Een aantal pagina’s werden gelezen/geproefd waarna het boek ter linker- of rechterzijde kwam te liggen. Rechts wordt toegevoegd aan de Vinkenbos-verzameling, links gaat naar geïnteresseerden, boekenmarkten o.i.d. Overigens niet dat links minder zou zijn maar de ruimte ontbreekt ons.

Een bijzonder boekje

En toen gebeurde er iets wonderlijks…. Op enig moment kwam een onbeduidend boekje op tafel in de serie ‘Denkers over God en wereld’. Hans had ik er nooit over gehoord en ik herinner me niet dat ik het heb ingezien. En toch, bij lezing van het verplichte aantal pagina’s (overigens steeds willekeurig genomen) verraste het dat er zoveel aandachtsstrepen stonden. Nu was Hans gewoon om dat met potlood en heel bescheiden te doen terwijl ik in mijn enthousiasme vaak nogal fors met de pen uithaalde. Ja, inderdaad, ’t was inkt. Na één pagina reeds was ik zo gegrepen dat ik het boekje in één ruk heb uitgelezen.

Dat we dit over het hoofd hebben gezien……??!

Romano Guardini

Iemand die zoveel heeft te zeggen, een leidende figuur die zich niet verliest in abstracties maar nauw contact houdt met de realiteit, met de hier en nu levende, werkende, lijdende, onzekere, twijfelende en altijd zoekenden mens. Hij is niet de docerende professor maar veel meer de leiding- en raadgevende medicus. Hij is een ziener. Wie wil leren leven, wie geloof en leven tot een harmonie wil maken, wie in deze tijd een weg zoekt in de chaotische verwarring, zal nooit tevergeefs naar Guardini luisteren.

 

En dat is wat we een aantal weken in het leerhuis gaan doen. Allereerst via de inleiding van P. Wesseling in de serie ‘Denkers over God en wereld’ nr.1: Romano Guardini. Daarna luisteren we naar zijn meesterwerk ‘de Heer’ waarvan Wesseling zegt:

 

“De Heer” heeft iets overrompelends. Naast de dikwijls vrij dorre traktaten van de theologie (en de preken in de kerk) is dit boek een verademing. Mensen die toch echt gezag hebben als theoloog hebben mij dikwijls verklaard dat Guardini geen groot theoloog is. Alleen…. als zij niet als vakgeleerden moesten optreden maar gewoon zichzelf konden zijn, hadden zij vaak Guardini’s “de Heer’ bij de hand.

Wat zou het bijzondere zijn aan dit boek? Wat zou de reden kunnen zijn dat iemand die dit boek in zijn bezit heeft het nooit wil uitlenen?

 

Volgende keer een bijzondere uitleg van een gelijkenis (Matt. 13:44-46) door Guardini.