Verantwoording

Verzameling

Het meeste op deze site is verzameld en bij elkaar gebracht in de afgelopen 25 jaar. Het is onmogelijk om alle bronnen te vermelden want we hebben rijkelijk geput uit boeken, periodieken, geschriften, bulletins en allerlei ander materiaal zonder toestemming maar we hopen met instemming want het gaat hier om iets van wezenlijk belang.

’t houdt

Op de Vinkenbos hebben we hier jaren hard aan gewerkt. De avonturen die we hebben meegemaakt staan in een pamflet. De parels uit boven genoemde bronnen hebben we verzameld in ’t houdt. Je kunt het pamflet en de parels aanschaffen voor studie en verdieping voor jezelf of binnen de kleine groep in het leerhuis.

De kosten voor het totale pakket (pamflet en alle parels) zijn € 50,-. Je ontvangt het pamflet over de post en de parels via de mail in PDF-formaat.

Daarnaast willen we je met onze kleine gemeenschap ten dienste zijn en verder helpen.

Een eerste contact, vragen, bestellingen enz. kun je afhandelen via het contactformulier.