de Stille of Goede week

Stille week

De Stille week is de week voorafgaand aan Pasen, dan is er op de Vinkenbos geen avondgebed en leerhuis. Ieder gaat naar eigen kerk om daar de verschillende diensten mee te vieren. In Ede heeft de Lutherse gemeenschap de lange traditie van vieringen gedurende de hele week.

Vieringen

De Stille week begint met Palm- en Passiezondag. Op maandag, dinsdag en woensdag zijn er korte avondgebeden. Op Witte donderdag vieren we het laatste Avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen at. Op Goede vrijdag wordt het lijdensevangelie (trouwens: hoe kan lijden van Jezus Christus de goede boodschap van een goed gebeuren zijn?) gelezen afgewisseld met liederen en dit jaar afgesloten met het Stabat Mater van J. G. Rheinberger. Zaterdag is dan Stille zaterdag met in de avond de Paaswake om op zondag uit te barsten in vreugde, jubel en oneindig geluk om de Opstanding van onze Heer Jezus Christus in Wie ons behoud is.

Paasweek

De week er na is het Paasweek (dus niks geen 1ste en 2de paasdag in de christelijke kerk, ga dan maar naar Ikea). De hele week is het feest met vrolijke maaltijden met een glas goede wijn, mooie kleren en bloemen, een fleurig huis, een nieuwe Paaskaars, fijne gesprekken enzovoort. Deze week wordt afgesloten op zondag beloken Pasen dan wordt de vreugde intiemer, meer naar binnen gekeerd. Deze zondag heet officieel ‘Quasi modo geniti’.