de week van zondag Jubilate

Als brood gebakken….

In klei uitgevoerd…..

Als houtsnede…..

De lijfspreuk van Blumhardt…..

De roep van de Athos…..

Jezus Christus, overwinnaar! 

Dit is wellicht de kern van het hele werk van Karl Barth als ook de triomfantelijke roep van Blumhardt en de juichkreet van de Vinkenbos. Hier vallen alle dingen op hun plaats, luister maar naar Berkhouwer….

Er kan geen sprake zijn van een natuurlijke theologie met een zelfstandige kosmologische interesse voor “God als Schepper”…  Over de schepping kan men geen waar of zinvol woord spreken buiten Jezus Christus om…. Men kan niet éérst Gods schepping op zichzelf kennen om daarná kennis te nemen van de verlossing in Christus, maar men kan de schepping alleen zien vanuit Jezus Christus en in verband met de vleeswording van het Woord…. Deze wereld is geschapen “durch das Kindlein, das zu Bethlehem geboren wurde, durch den Mann, der am Kreuz gestorben ist und am dritten Tage wieder aufgestanden ist….

Hij is het scheppingswoord waardoor alle dingen geworden zijn. Hij is de zin van de gehele schepping en als dat werkelijk zo is dan is Hij ook de zin van het leven en dus de zin van mijn leven.

Hoe eenvoudig is het nu geworden want op de vraag: ‘wat is de zin van het leven’ is voor de christen nog maar één antwoord mogelijk... Jezus Christus