de week van zondag Judica

Bible-belt

Vorige week hebben we ons een paar vragen gesteld betreffende het effect van onbijbels preken op de mensen die wekelijks de diverse kerken bevolken. Wat gebeurt er als mensen worden opgezadeld met verwrongen godsbeelden; welk effect heeft dit op de psyche en hun fysiek?

Om een beetje vat te krijgen op de materie hebben we de houten mens te hulp geroepen. Hier staat onder andere: Als de fundamentele relatie van de mens, namelijk zijn relatie met God, in orde is, gaat er van deze harmonie in de diepte een genezende invloed uit, die geleidelijk ook de psychische en fysieke sfeer doordringt’. 

Nu draaien we deze stelling eens om: Als de fundamentele relatie van de mens, namelijk zijn relatie met God, niet in orde is, gaat er van deze disharmonie in de diepte een ziekmakende invloed uit, die geleidelijk ook de psychische en fysieke sfeer doordringt. OEPS….

Praktijk

Een aantal mensen uit onze groep herkent dit probleem bij zichzelf, en anderen bij mensen om hen heen, beroepsmatig of in de privésfeer. Wij vragen ons vanavond af hoe je één en ander tegemoet moet treden. Een intens gesprek met elkaar laat het volgende zien: 

  • aan veel psychische problemen ligt een geestelijk probleem (verwrongen godsbeeld) ten grondslag
  • de naam GGZ is volstrekt fout, zij doet vermoeden dat je hier terecht kunt met geestelijke problemen terwijl men hier slechts psychische problematiek behandelt; de juiste benaming voor dit instituut zou moeten zijn PGZ
  • er ontstaat grote ellende wanneer men tracht een geestelijk probleem te behandelen op psychisch nivo: het probleem wordt nooit opgelost, hoogstens wordt een moeizame status quo bereikt; vaak wordt de klacht erger en moeten er nog meer medicijnen in of therapieën tegenaan; de patiënt lijdt na verloop van tijd werkelijk naar geest, ziel én lichaam
  • benadering van mensen met een gesloten geestelijk leven of wel een roestvast stalen geloof is bijzonder moeilijk waardoor genezing een moeizame weg is
  • waar bevinden zich de geestelijk helpers van deze tijd, mensen als Blumhardt (Jesus ist Sieger!) of Tournier (Radicale therapie)

  • wil je bevrijd worden dan moet je (samen met een geestelijk helper) afsteken naar de diepte, alles wat daar huist tegen het Licht houden en de Geest Gods zijn helende werk laten doen

Wat deed het

‘Verzoeking’ van Bonhoeffer is uit. De vraag rest: wat heeft het met ons gedaan? Een ieder probeert dat in een paar regels te omschrijven waarvan volgende week verslag wordt gedaan.