de week van zondag Quasi modo geniti

’t Jonge, dat is een tijd geleden dat we elkaar voor het laatst hebben gezien… Zo verwoordde één de beleving van allen.

Ontmoeting

Terwijl we toch maar 2 woensdagen niet bij elkaar zijn geweest. Apart wel dat het niet begint te vervelen en nooit gewoon wordt ook niet na dik 20 jaar elke woensdagavond avondgebed en leerhuis. Er moet dus meer aan de hand zijn dan een wekelijkse ontmoeting tussen een aantal mensen. We komen hier straks op terug. Eerst een verslag van deze avond.

Liturgie

We hebben het er al vaker over gehad maar vanavond komt B. echt met de vraag: wat is liturgie nou eigenlijk? Eerst maar eens naar Wiki. Leitourgia (waar het van is afgeleid) betekent dus ‘volksdienst’, dienst aan het volk. Overgenomen in de christelijke kerken houdt het die betekenis maar nu wordt het dienst (eredienst) door het volk, het kerkvolk. Toch is het zo dat niet wij mensen dat allemaal verzonnen hebben, het is eigenlijk hemelse liturgie waaraan wij hier op aarde mee mogen doen; de liturgie krijgen we dus aangereikt Hogerhand.

Vergelijk het met de bouw van de Ark en de omhullende Tent waarin dienst werd gedaan voor de Allerhoogste. Mozes had dit alles in detail gezien en gehoord op de Berg. Evenzo was het met de bouw van de Tempel ten tijde en door koning Salomo. Ook hier wordt van Hogerhand in detail gezegd hoe één en ander moet worden gedaan.

De liturgie die wij in de kerk doen is ons ook aangereikt van Hogerhand. De psalmen die we zingen zijn van God gegeven gebeden, het avondmaal een door Jezus ingesteld sacrament, de preek een door de Geest geïnspireerde uitleg van de heilig Schrift. Met muziek en zang, gebed en stilte, brood en wijn, preek en collecte, geven wij aan de Ene in de liturgie terug wat we van Hem hebben gekregen en dat doen we met hart, hoofd en handen.

In het kort zou je liturgie kunnen omschrijven als: dienst door God aan het (kerk)volk en dienst door het volk aan God.

Gemeenschap

Omdat we al zoveel jaar bij elkaar zijn en elke ontmoeting weer nieuw en verfrissend is, kan het niet een bijeenkomst zijn tussen mensen alleen. In ”t houdt’, je weet wel dat koffertje met die parels zit een fragment uit het boekje ‘Leven met elkander’ van Dietrich Bonhoeffer. Het fragment heet ‘Gemeenschap’. Hierin maakt DB onderscheidt tussen een psychische en een geestelijke gemeenschap. Wij denken dat het daarmee te maken heeft. Daarom bestuderen we dat fragment aankomende week en praten we er volgende week over in het leerhuis.

Enkele andere redenen staan vermeld in het pamflet:

we moeten erop bedacht zijn dat wij slechts de voorwaarden scheppen waarbinnen de Geest zijn werk kan doen. De Spiritus is vrij en laat zich door ons niet dwingen. Onze houding moet dan ook een houding van ontvankelijkheid zijn, met open handen. Op elk moment moeten we erop bedacht zijn ons te láten leiden. Veel organisatie komt er niet aan te pas, wel veel gebed.

we moeten op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de wereld. Voeling blijven houden met de onderstroom in onze samenleving is van belang willen we onderscheiden waar gevaren dreigen en welk antwoord wij daarop moeten geven. Naast de bijbel de krant.

het leerhuis blijft alleen een bron van inspiratie als we het geleerde doen. De dagelijkse praktijk van ons leven mag niet teveel uit de pas lopen bij de ”t houdt’. Alleen zo blijven ze op elkaar inwerken. De praktijktheorie van de ”t houdt’ houdt ons gaande en op de weg. De ervaringen opgedaan in de praktijk verbeteren de kwaliteit van de ”t houdt’.